E-Mail:
info@webprofits.nl
Phone:
0294 - 785 901
Address:
Lindewetering 22, Abcoude

Visual Website Optimizer

Conversie optimalisatie: A/B en multivariate testen met de Visual Website Optimizer

De doelstelling bij conversieoptimalisatie is ervoor zorgen dat een zo hoog mogelijk percentage van uw websitebezoekers doen wat ú graag wilt dat ze doen. WebProfits Consultancy biedt begeleiding in het opzetten van testtrajecten waarbij beslissingen over aanpassingen aan uw website worden gebaseerd op bezoekersgedrag, waardoor het rendement van uw website verbetert.

Visual Website Optimizer

A/B en multivariate testen: conversie optimalisatie

Vanaf het moment dat er bezoekers op uw website komen en u web analytics data tot uw beschikking heeft is een goede volgende stap om de prestatie van uw website te gaan verbeteren.

Het is interessant om even stil te staan en voor uzelf na te gaan op welke manier tot nu toe de beslissingen met betrekking tot uw website tot stand zijn gekomen.

  • Is de website zoals deze nu is naar aanleiding van intern overleg ontstaan?
  • Heeft één persoon bepaald hoe de website eruit moest zien? In hoeverre hebben persoonlike smaak en voorkeur invloed gehad op het eindresultaat van de website?
  • Heeft de webbouwer na het inventariseren van de benodigde functionaliteiten die de website moet hebben de website kant en klaar opgeleverd?

WebProfits Consultancy houdt bij het kijken naar uw website altijd de focus op de doelstelling van uw website.

  • In hoeverre is bij het tot stand komen van uw website aan de doelstelling van de website voor uw bedrijf gedacht?
  • Welke dingen moet een bezoeker op uw website absoluut kunnen doen (vereisten)? Welke dingen kan de bezoeker momenteel nog meer doen naast de vereisten? Leiden de onderdelen die niet vereist zijn bezoekers veel af van de hoofddoelstelling?
  • Is er onderzoek gedaan onder uw doelgroep naar hun verwachtingen en wensen over uw website?
  • Begrijpen mensen die uw website voor het eerst zien meteen wat uw bedrijf doet? Waarom uw bedrijf interessant zou kunnen zijn?
  • Heeft u wel eens feedback gekregen op uw website? Heeft u actief feedback verzameld?

Dit zijn zomaar een aantal vragen om de doelstelling van uw website centraal te stellen en inspiratie op te doen over welke dingen uw conversieratio zouden kunnen verhogen.

WebProfits Consultancy kan u helpen de doelstelling van uw website te formuleren zodat deze ook meetbaar wordt door middel van het selecteren van de juiste KPI’s. Wanneer de doelstelling meetbaar is gemaakt wordt inzichtelijk of veranderingen een positief effect hebben of een negatief effect.

Een verbetering in conversieratio zorgt niet alleen voor meer omzet wat voor u direct merkbaar is. Indirect zorgt het er ook voor dat u een sterkere concurrentiepositie krijgt in bijvoorbeeld het bieden op zoekwoorden via AdWords en u in staat bent een hogere prijs per klik te betalen dan uw concurrent. Als u zich een hogere klikprijs dan uw concurrent kunt veroorloven en u beheert uw AdWords campagne even goed (of beter) dan zullen uw advertenties op een hogere positie staan en neemt het volume klanten wat naar uw website komt toe. Hierdoor kunt u uw marktaandeel vergroten.

Met Visual Website Optimizer kunt u testen wat voor invloed bepaalde aanpassingen aan uw website hebben op het conversieratio. Op deze manier kunt u op basis van bezoekersgedrag het rendement van uw website vergroten.

Binnen Visual Website Optimizer wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen conversieoptimalisatie experimenten:

  • A/B test
  • Multivariate test (MVT)

A/B test

Een A/B test wordt gezien als de meest eenvoudige vorm van een conversieoptimalisatietest. Bij deze vorm van testen zorgt de tool ervoor dat de bezoekers evenredig verdeeld worden over verschillende pagina’s (aparte URL’s). Via de A/B-methode kunnen pagina’s tegen elkaar getest worden die totaal anders zijn opgebouwd (qua techniek en layout), hierdoor kunnen structurele veranderingen worden getest. Bij een kleine hoeveelheid pagina’s die meedoen in de conversieoptimalisatietest is er sneller bekend (met statistische betrouwbaarheid) welke pagina het best converteert vergeleken met een experiment met tientallen unieke combinaties.

Multivariate test (MVT)

Bij een multivariate test kunnen verschillende elementen binnen één pagina (één URL) tegelijk worden getest waardoor tientallen combinaties in het experiment meelopen. In deze vorm van testen kan ook zichtbaar worden dat een bepaald element (bijv. een plaatje) een sterkere invloed heeft op een rendementsverbetering van de website dan een ander element (bijv. de titel). Wanneer er voldoende gegevens zijn verzameld kan in de resultaten van een multivariate experiment ook ontdekt worden of er een interactie-effect is; wellicht dat de combinatie van bepaalde variaties van verschillende elementen elkaar zó versterken dat deze combinatie beter is dan wanneer van elk element onafhankelijk wordt bekeken wat de beste variatie is, en zo de beste combinatie eruit rolt.

In Visual Website Optimizer wordt in een rapport duidelijk aangeven welke combinatie het hoogste conversieratio heeft. Ook komt er data naar voren die aangeeft hoe groot (in percentage) de verbetering van het conversieratio is en in welke mate deze uitslag statistisch betrouwbaar is. In feite is het op deze manier van testen van uw website een wetenschappelijke benadering in het verbeteren van uw website.

Onderstaande video laat zien hoe eenvoudig het opzetten van een conversie optimalisatie test kan zijn met Visual Website Optimizer.

Wilt u het maximale uit uw website halen door in beslissingen over uw website het gedrag van websitebezoekers mee te laten wegen? Wilt u starten met het testen van uw website dmv de Visual Website Optimizer? Neem dan contact met ons op!

Contact